Image is not available

Slider

O Polskiej Unii Buddyjskiej

Polska Unia Buddyjska jest organizacją międzykościelną wpisaną dn. 09.05.1995 r. przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów w dziale „B” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Obok Polskiej Rady Ekumenicznej, Rady Zborów Ewangelicznych oraz Towarzystwa Biblijnego jest to czwarta tego rodzaju organizacja w Polsce. W styczniu 1997 roku Jego Świątobliwość Dalajlama objął patronat nad Unią. Unia zrzesza większość buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce. Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja interesów wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Unia jest członkiem Europejskiej Unii Buddyjskiej.

czytaj więcej

POLSKA UNIA BUDDYJSKA
POLISH BUDDHIST UNION

 

EUROPEJSKA UNIA BUDDYJSKA
EUROPEAN BUDDHIST UNION